Kontaktorganisationer Magisterprogram Strategisk information och kommunikation (SIK), heltid/distans

Om man inte har en anställning när man söker in till utbildningen, går det bra att skaffa en kontaktorganisation som man genomför studierna i samverkan med. Du ordnar själv kontakt med organisationen, som kan vara till exempel din arbetsplats. Du kan med fördel kontakta en organisation som du är intresserad av eller som du gärna vill arbeta inom. Tänk på att en större organisation har fler informations- och kommunikationsutmaningar än en liten när du bestämmer dig för organisation. Vi avråder från att ha en mycket liten organisation och enmansföretag som kontaktorganisation. Läs brevet till kontaktorganisationen (PDF)

Här har vi samlat exempel på uppgifter i de olika kurserna (PDF). De examinerande uppgifterna kommer att genomföras i din kontaktorganisation och uppgifterna skiljer sig från kurs till kurs.

Handledning

Vissa insatser kommer att krävas av kontaktorganisationen, men vi räknar med att vinsten för dem blir större än deras insats, eftersom du i idealfallet skapar sådant de har nytta av i organisationen. Deras åtagande kan vara att fungera som diskussionspartner och aktivt ta del av det arbete du utför, med feedback och förslag. Det kan också handla om hjälp att ta fram information som finns i organisationen. Insatsen är beroende av hur du väljer att arbeta med din kontaktorganisation och vad kontaktorganisationen tillåter.

Det ideala är att ha en engagerad kontaktperson, som är intresserad av utveckling och förändring, och som kan ta till sig nya idéer och kunskaper. Då kan du bidra mer till organisationen och då finns även bra förutsättningar för ditt lärande. Det är därför bra att du har tät kontakt med en eller flera personer i organisationen för att kunna arbeta med handlingsmålen i kurserna.

Förutsättningar

I genomsnitt bör kontaktorganisationen under året vara beredd på att ställa upp en timme/vecka. Denna tid kan koncentreras i samband med examinationsuppgifterna. Vi utgår från att det kommer att finnas en klar koppling mellan dina uppgifter och kontaktorganisationens engagemang, men när vi bedömer varje students insats och resultat ska bedömningen vara oberoende av omfattningen av kontaktorganisationens engagemang. Det vi betonar i första hand är i stället förmågan att reflektera över sitt resultat – hur det skulle kunna utvecklas och vad som utgjort hinder på vägen att nå ända fram.

Ju mer du känner till organisationen och dess behov, desto mer kan båda parter få ut av ditt arbete men det går bra att utföra uppgifterna på distans. Det är bra om du kan besöka din kontaktorganisation men det avgörande är att du kan ha en bra dialog kring din uppgift. 

Det är bra om kontaktorganisation är ordnad senast två veckor efter programstart. Utan kontaktorganisation är det inte möjligt att fullfölja utbildningen.

Olika typer av kontaktorganisationer

Det finns inga krav på att organisationen ska ha en viss uppgift eller struktur. Alla organisationer är unika och har olika förutsättningar. Möjligheterna för dig att få med dig mer från utbildningen ökar om det är en organisation som har flera olika avdelningar eller enheter och inte består av ett enmansföretag eller en riktigt liten organisation. Skulle det visa sig att du inte är nöjd med ditt val av kontaktorganisation kan det bli aktuellt att byta under utbildningens gång, men det är bra att diskutera detta med programansvariga först.