Ämneslärare 7-9 VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och information om VFU-dagar

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, information om VFU-dagarna och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Corona - VFU inom förskollärar- och lärarutbildning

Termin 1: C79U10 HT21

Termin 1: CSVE10 HT21

Termin 3: CSVE30 HT21

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 HT21

Termin 5: 11EN50 HT21

Termin 7: C79U70 HT21

Termin 9: CSVE90 HT21

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i ämneslärarutbildningen 7-9

Önskemål inför termin 9 ämneslärarutbildning 7-9

Termin 2: CSVE21 VT21

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 VT21

Termin 6: CSV260 VT21

Termin 8: CENG85, CSV286 VT21