Förskollärare VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och information om VFU-dagar

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, information om VFU-dagarna och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Corona - VFU inom förskollärar- och lärarutbildning

Termin 1: CUVK11 HT21

Termin 2: 11FK20 HT21

Termin 3: 11FK31 HT21

Termin 4: 11FK40 HT21

Termin 5: CUVK51, CUVK58, CUVK54 HT21

Termin 6: CFÖR60, CFÖR66 HT20

Termin 7: CFÖR70 HT21

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i förskollärarutbildningen

Önskemål inför termin 6 och 7 förskollärarutbildningen

Termin 1: CUVK10 VT21

Termin 2: 11FK20 VT21

Termin 3: 11FK31 VT21

Termin 4: 11FK40 VT21

Termin 5: CUVK51, CUVK58, CUVK54 VT21

Termin 6: CFÖR60, CFÖR66 VT21

Termin 7: CFÖR70 VT21