Grundlärare 4-6 VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och upplysning om VFU-information

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, Zoom-länk till VFU-information och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Termin 1: CF3U10, CUVK12 HT22 GEM

Termin 2: C46M20, C46S20 HT22

Termin 3: C46B30, C46I30, C46M30, C46N32, C46S30 HT22

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 HT22

Termin 5: C46E51, C46M51 HT22

Termin 6: C46E60, C46S60 HT22

Termin 7: 124671 HT22

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i grundlärarutbildningen 4-6

Önskemål inför termin 7 grundlärarutbildning 4-6

Termin 1: CUVK11 VT22

Termin 2: C46M20, C46S20 VT22

Termin 3: C46N32, C46S30 VT22

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 VT22

Termin 5: C46E51, C46M51 VT22

Termin 6: C46E60, C46S60 VT22

Termin 8: C46U80 VT22