Grundlärare 4-6 VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och information om VFU-dagar

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, information om VFU-dagarna och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Corona - VFU inom förskollärar- och lärarutbildning

Termin 1: CUVK11 HT21

Termin 2: C46M20, C46S20 HT21

Termin 3: C46B30, C46M30, C46N32, C46S30 HT21

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 HT21

Termin 5: C46E51, C46M51 HT21

Termin 7: 124671 HT21

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i grundlärarutbildningen 4-6

Önskemål inför termin 7 grundlärarutbildning 4-6

Termin 1: CUVK10 VT21

Termin 2: C46M20, C46S20 VT21

Termin 3: C46B30, C46M30, C46N32, C46S30 VT21

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 VT21

Termin 6: C46E60, C46S60 VT21

Termin 8: C46U80 VT21