Kontakta VFU-teamet på högskolan

Skicka din fråga eller ditt ärende till VFU-teamets funktionsbrevlåda

vfu-lararstudenter@hb.se

Skriv följande i ärenderaden i ditt e-postmeddelande

Ditt ärende, Förnamn Efternamn, studentkonto (S000000)

Exempel på ärenden:
Placering i fel årskurs/åldersgrupp
Byte av VFU-plats
Byte av VFU-område
Ej fått besked om VFU-placering

Kopiera in följande mall i ditt e-postmeddelande och fyll i dina uppgifter

E-post:
Förnamn:
Efternamn:
Program:
Kurs:
Termin:
Studieort:
Mitt ärende gäller:

(Om VFU-teamet får dessa uppgifter direkt i ditt e-postmeddelande så har vi möjlighet att hantera ditt ärende mer effektivt.)

Skicka ditt e-postmeddelande till

vfu-lararstudenter@hb.se

Personal i VFU-teamet

VFU-ansvarig

Förskollärarutbildning:
Petra Andersson (hb.se)

Grundlärarutbildning F-3, 4-6 och ämneslärarutbildning:
Susanne Nystedt (hb.se)

Grundlärarutbildning fritidshem:
Petra Andersson (hb.se)

VFU-administratör

Ellinor Bolin (hb.se)