Önskemål om VFU-område

Önskemål om VFU-område

Här lämnar du som är ny student ditt önskemål om VFU-område. Du kan lämna önskemål om VFU-område från det att du har registrerat dig fram till och med kursintroduktionen i första kursen: CUVK11. Om du lämnar ditt önskemål om VFU-område efter kursintroduktionen så ser vi gärna att du även kontaktar VFU-teamet, våra kontaktuppgifter får du när du skickar in formuläret nedan. Kontaktuppgifter finns även på sidan Kontakta VFU-teamet på Högskolan (hb.se).

Mer information om önskemål om VFU-område finns i VFU-Handboken på sidan Före, under och efter VFU (hb.se).

För att se vilka VFU-områden som är möjliga att önska klickar du i fältet "Förstahandsval" så öppnas en lista.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag har tillgång till bil

Information

(*1) Information om önskemål inom grundskola i Borås Stad
  • Grundlärarutbildningen 4-6: Av de studenter som önskar genomföra VFU i Borås Stad placeras tre slumpmässigt utvalda på Kunskapsskolan i Borås för VFU i termin 1-3. I termin 4 görs ett byte av VFU-plats. Inför termin 7 ges samtliga studenter som läser grundlärarutbildning 4-6 möjlighet att lämna önskemål om att genomföra VFU inom specifik pedagogisk inriktning.
  • Ämneslärarutbildningen 7-9: Av de studenter som önskar genomföra VFU i Borås Stad placeras två slumpmässigt utvalda på Kunskapsskolan i Borås för VFU i termin 1-3. I termin 4 görs ett byte av VFU-plats. Inför termin 9 ges samtliga studenter som läser ämneslärarutbildning 7-9 möjlighet att lämna önskemål om att genomföra VFU inom specifik pedagogisk inriktning.
(*2) Information om fristående enheter
  • Malmen Montessori Borås: Valbar för studenter inom institutionens samtliga utbildningsprogram.
  • Kunskapsskolan: Valbar för studenter inom grundlärarutbildningen 4-6 och ämneslärarutbildningen 7-9.
  • Internationella Engelska Skolan: Valbar för studenter inom grundlärarutbildningen 4-6 och ämneslärarutbildningen 7-9.
  • Svenska Kyrkans förskola Borås: Valbar för studenter inom förskollärarutbildningen.

*Behandling av personuppgifter

Samtycke

De uppgifter som samlas in via formuläret nedan hanteras av VFU-teamet vid Högskolan samt av VFU-samordnare i det område där du placeras. Uppgifterna hanteras i Högskolans låsta VFU-databas i syfte att administrera dina VFU-placeringar under hela utbildningen. Uppgifterna raderas efter avslutad utbildning.

Om du har frågor till oss i VFU-teamet, hör gärna av dig till oss via vfu-lararstudenter@hb.se

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. (https://www.hb.se/dataskydd)