Önskemål VFU

Önskemål VFU och anmälan till utlottning av VFU-plats på lekterapin

Placering för VFU på lekterapi endast möjlig för förskollärarstudenter i termin 7.

Önskemålet avser

Pedagogisk inriktning.
Åldersgrupp.
Specifik förskola.
Specifik skola.
Lekterapi (LGFÖR).

Detta formulär avser önskemål gällande pedagogisk inriktning med mera inför

 • Förskollärarutbildning termin 7.
 • Förskollärarutbildning termin 7: anmälan för utlottning av VFU-plats på lekterapi.
 • Grundlärarutbildning F-3 termin 7.
 • Grundlärarutbildning 4-6 termin 7.
 • Ämneslärarutbildning 7-9 termin 9.
 • Grundlärarutbildning fritidshem termin 5.

Riktlinjer för önskemål gällande pedagogisk inriktning med mera

 • Placering görs i förskola, grundskolans årskurs 1-3, 4-6, 7-9 eller fritidshem.
 • Endast önskemål inom nuvarande VFU-område tas i beaktande.
 • Placering görs ej på egna arbetsplatsen eller på enhet där studenten har anhöriga i verksamheten.
 • Max tre förskolor eller skolor kan lämnas som önskemål.
 • Placering meddelas via mail i början av terminen.

Lämna in önskemål

Önskemål/anmälan lämnas senast 15 april respektive 15 oktober.

Besked om VFU-placering meddelas via mail i början av varje termin.

Dock meddelas resultat av utlottning för placering på lekterapi via mail två arbetsdagar efter sista dag för anmälan.

Formulär för önskemål

Sista datum för att lämna önskemål är 15 april respektive 15 oktober. Formuläret öppnar 14 mars respektive 14 september.