Före, under och efter VFU

Kort om VFU inom institutionens utbildningar

Tilldelning av VFU-område

Beslut om VFU-placering och meddelande om VFU-plats och VFU-lärare

Fältdagar

Vid VFU-lärares frånvaro

Byte av VFU-plats