Uppdrag och ansvar VFU

Observera att skrivelserna som återfinns på denna webbplats är en översiktlig sammanställning som publicerats för att fungera som ett stöd för samtliga som arbetar med institutionens verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Ansvarsfördelningen mellan Högskolan i Borås och Högskolans samarbetspartners regleras i de samarbetsavtal gällande VFU som parterna tecknat.

Studenten ansvarar för att

VFU-lärare har i uppdrag att

Rektor har i uppdrag att

VFU-samordnare har i uppdrag att

Förvaltning eller motsvarande har i uppdrag att

Högskolan i Borås ansvarar för

Ersättning till partnerområde