Vid underkänd VFU

Vid tveksam måluppfyllelse

Arbetsgång vid tveksam måluppfyllelse eller underkänd VFU

Kort om individuell utvecklingsplan