Termins- och periodindelning

Terminsindelning

Terminsindelningen fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodindelning

Periodindelningen skiljer sig åt enligt följande:

Institutionen för informationsteknologi

VT22

Vårterminen 2022: 2022-01-17 – 2022-06-05

Period 3 = 2022-01-17 – 2022-03-27 (vecka 03 – 12)
Period 4 = 2022-03-28 – 2022-06-05 (vecka 13 – 22)

HT22

Höstterminen 2022: 2022-08-29 – 2023-01-15

Period 1 = 2022 08 29 – 2022 11 06 (vecka 35 – 44)
Period 2 = 2022 11 07 – 2023 01 15 (vecka 45 – 02)

VT23

Terminstid: 2023-01-16 - 2023-06-04

Period 3 = 2023-01-16 - 2023-03-26
Period 4 =2023-03-27 - 2023-06-04

HT23

Terminstid:2023-08-28 - 2024-01-14

Period 1: 2023-08-28 - 2023-11-05
Period 2: 2023-11-06 - 2024-01-14

VT24

Terminstid: 2024-01-15 - 2024-06-02

Period 3: 2024-01-15 - 2024-03-24
Period 4: 2024-03-25 - 2024-06-02

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

HT21

Terminstid: 2021-08-30 – 2022-01-16

Omtentavecka (V33): 2021-08-16 – 2021-08-20
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan)

Period 1: 2021-08-30 – 2021-09-29 (V35-39)
Period 2: 2021-09-30 – 2021-10-31 (V39-43)
Period 3: 2021-11-01 – 2021-11-30 (V43-48)
Period 4: 2021-12-01 – 2021-12-22 samt 2022-01-07 – 2022-01-16 (V48-02*)
*) 2021-12-23 – 2022-01-06 undervisningsfritt/tid för inläsning

 Omtentavecka januari (V1): 2022-01-03 – 2022-01-04(OBS! Endast två dagar.)

VT 22

Terminstid: 2022-01-17 - 2022-06-05

Omtentavecka (V1, 2022): 3-4 + 7 januari
Period 1: 2022-01-17 - 2022-02-20 (V3-7)
Period 2: 2022-02-21 - 2022-03-24 (V8-12)
Period 3: 2022-03-25 - 2022-05-01 (V12-17)
Period 4: 2022-05-02 - 2022-06-05 (V18-22)

Omtentavecka augusti (V33): 2022-08-15 - 2022-08-19
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan!)

HT22

Terminstid: 2022-08-29 – 2023-01-15

Omtentavecka (V33): 2022-08-15 – 2022-08-19
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan!)

Period 1: 2022-08-29 – 2022-09-28 (V35-39)
Period 2: 2022-09-29 – 2022-10-30 (V39-43)
Period 3: 2022-10-31 – 2022-11-29 (V44-48)
Period 4: 2022-11-30 – 2022-12-22 samt 2023-01-09 – 2022-01-15 (V48-02*)
*) 2022-12-23 – 2023-01-08 undervisningsfritt/tid för inläsning

Omtentavecka januari (V1): 2023-01-02 – 2023-01-04

VT23

Terminstid: 2023-01-16 - 2023-06-04

Omtentavecka (V1): 2023-01-02 – 2023-01-04

Period 1: 2023-01-16 - 2023-02-16 (V3-7)
Period 2: 2023-02-17 - 2023-03-22 (V7-12)
Period 3: 2023-03-23 - 2023-04-27 (V12-17)
Period 4: 2023-04-28 - 2023-06-04 (V17-22)

Omtentavecka augusti (V33): 2023-08-14 - 2023-08-18
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan!)

HT23

Terminstid: 2023-08-28 – 2024-01-14

Omtentavecka (V33): 2023-08-14 – 2023-08-18
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan!)

Period 1: 2023-08-28 – 2023-09-28 (V35-39)
Period 2: 2023-09-29 – 2023-10-30 (V39-44)
Period 3: 2023-10-31 – 2023-11-29 (V44-48)
Period 4: 2023-11-30 – 2023-12-22 samt 2024-01-08 – 2024-01-14 (V48-02*)
*) 2023-12-23 – 2024-01-07 undervisningsfritt/tid för inläsning

Omtentavecka januari (V1): 2024-01-02 – 2024-01-04

Institutionen för pedagogiskt arbete

Har ingen indelning i läsperioder utan följer den övergripande terminsindelningen.