Termins- och periodindelning

Terminsindelning

Terminsindelningen fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodindelning

Periodindelningen skiljer sig åt enligt följande:

Sektionen för informationsteknologi

VT 2021

Terminstid: 2021-01-18 - 2021-06-06

Period 3 = 2021-01-18 - 2021-03-28
Period 4 = 2021-03-29 - 2021-06-06
 

Omtentaveckor (augusti 2021) v 33 och 34

HT 2021

Terminstid: 2021 08 30 – 2022 01 16

Perioder HT2021
Period 1 = 2021 08 30 – 2021 11 07 (vecka 35 – 44)
Period 2 = 2021 11 08 – 2022 01 16 (vecka 45 – 02)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

VT21

Terminstid: 2021-01-18 - 2021-06-06

Omtentavecka (V1): 2021-01-04 - 2021-01-05 (OBS! Endast två dagar)

Period 1: 2021-01-18 - 2021-02-18 (V3-7)
Period 2: 2021-02-19 - 2021-03-24 (V7-12)
Period 3: 2021-03-25 - 2021-04-29 (V12-17)
Period 4: 2021-04-30 - 2021-06-06 (V17-22)

Omtentavecka augusti (V33): 2021-08-16 - 2021-08-20
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan!) 

 

HT21

Terminstid: 2021-08-30 – 2022-01-16

Omtentavecka (V33): 2021-08-16 – 2021-08-20
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan)

Period 1: 2021-08-30 – 2021-09-29 (V35-39)
Period 2: 2021-09-30 – 2021-10-31 (V39-43)
Period 3: 2021-11-01 – 2021-11-30 (V43-48)
Period 4: 2021-12-01 – 2021-12-22 samt 2022-01-07 – 2022-01-16 (V48-02*)
*) 2021-12-23 – 2022-01-06 undervisningsfritt/tid för inläsning

 Omtentavecka januari (V1): 2022-01-03 – 2022-01-04(OBS! Endast två dagar.)

 

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Har ingen indelning i läsperioder utan följer den övergripande terminsindelningen.