Disputation: Aleksandra Jarling

Välkommen när doktoranden Aleksandra Jarling försvarar sin avhandling inom Vårdvetenskap med titeln:

DELAD UTSATTHET – vård i hemmet ur äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv
 

Opponent är Margareta Asp, professor vid Mälardalens Högskola.

Länk till avhandlingen: http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1470486

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras med begränsad publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/67535952410

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Ehrenberg senast den 2020-11-26 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.