Disputation: Maria Lundvall

Välkommen när doktoranden Maria Lundvall försvarar sin avhandling inom Vårdvetenskap med den titeln:

Sårbarhet, mod och inbjudan - Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro

Opponent är Catrine Kostenius, Professor vid Luleå Tekniska Universitet

Länk till avhandlingen: urn:nbn:se:hb:diva-24028

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras med begränsad publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/66547414376

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Ehrenberg senast den 2021-01-11 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.