Handledarutbildning för kommunernas personal

Handledarutbildning - grundkurs för kommunernas personal

Utbildningen riktar sig till studenthandledare för sjuksköterskestudenter termin T3. Under hösten 2021 kommer vi att ge en grundutbildning vid tre tillfällen. Du kan anmäla dig till alla tre tillfällena. Klicka på anmälningslänken under respektive tillfälle.

På grund av corona-viruset görs utbildningen helt på distans via Zoom. Du får en webblänk till din e-post när du anmält dig.

Varmt välkomna!

Ann-Helén Sandvik, proprefekt för Institutionen för vårdvetenskap

Dag 1: Att handleda en blivande sjuksköterska

Datum och tid: Tisdag 28 september 13:00 – 16:00

VFU:s organisation

-Styrande avtal
-Presentation av sjuksköterskeutbildningen
-Hur studenterna får VFU-platser
-Struktur för handledning - kontaktlärare, huvudhandledare och studenthandledare

Handledning

Vad är handledning?

Att handleda i omvårdnad

-Vårdvetenskapliga begrepp och hur de synliggörs i omvårdnaden.
-Personcentrerat arbetssätt - att utgå från patientens livsvärld

Anmälan

Här anmäler du dig till dag 1

Dag 2: Utbildningsprogram och bedömning

Tisdag 12 oktober 13:00 – 16.00

-Vad har de läst och vad har de med sig?
-Kursplan och kursmål
-Syfte och målsamtal, introduktion

Handledningsstrategier

-Peer Learning
-Reflektion och reflektionsdagblad, skriftliga reflektioner, skriftlig feedback
-Återkoppling, att ge feeedback
-Handleda med frågor, Gibbs reflektionscykel
-Ansvar omomvårdnaden för en patient

Anmälan

Här anmäler du dig till dag 2

Dag 3: Handledningsstrategier och svårigheter under VFU

Tisdag 26 oktober 13:00 – 16:00

Om bedömning

-Att genomföra bedömningssamtal
-AssCe-formuläret

Progressionsstege

Progressionsstege som stöd i handledning och bedömning - syfte, innehåll och upplägg.

Vad gör man när det inte fungerar?

-Handlingsplan för student som riskerar underkännande
-Praktiska exempel

Anmälan

Här anmäler du dig till dag 3