VFU och Covid19

Information om ovaccinerade studenter och verksamhetsförlagd utbildning

Generella riktlinjer för vad som gäller under VFU i corona-tider:

Riktlinjer för sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under covid-19 pandemin  (rev. 2021-08-24)

Information som gått ut till studenthandledarna:

Brev till studenthandledare (uppdaterat 23 november 2020)

Dokumentation vid AV VERKSAMHETEN avbruten VFU:

Mall - av verksamheten avbruten VFU

HBs rutin för tillbudsanmälan för studenter som drabbats av covid under VFU:

Rutin då student smittats av coronavirus

Information om vaccinering mot covid-19 för dig som har VFU inom VGR:

Information om vaccinering mot covid-19