VFU och Covid19

Information som gått ut till studenthandledarna:

Brev till studenthandledare (uppdaterat 23 november 2020)

Dokumentation vid AV VERKSAMHETEN avbruten VFU:

Mall - av verksamheten avbruten VFU

HBs rutin för tillbudsanmälan för studenter som drabbats av covid under VFU:

Rutin då student smittats av coronavirus

Information om vaccinering mot covid-19 för dig som har VFU inom VGR:

Information om vaccinering mot covid-19

 

Andra aktuella dokument:

Västra Götalandsregionens rutin för arbetsmiljöansvar vid VFU

Arbetsmiljöansvar vid arbetsplatsförlagd utbildning och praktik

Västra Götalandsregionens rutin för anmälan av allvarligt tillbud och arbetssjukdom kopplad till corona/covid-19

Anmälan av allvarligt tillbud och arbetssjukdom kopplad till corona/covid-19