bild på studie- och karriärvägledare

Kontakta oss

Du kan boka in ett samtal med en studie- och karriärvägledare genom att fylla i vårt bokningsformulär. 

E-post: studievagledning@hb.se. När du kontaktar oss får du gärna skriva vilket program som du läser samt vad du vill ha vägledning kring. 


Arbetsliv och Välfärd                  

Susanne Håkansson,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-4354389
Rumsnummer: B325
E-post: studievagledning@hb.se

Ekonomi och Invandrarakademin

Baiba Olsson,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 42 44
Rumsnummer: A 324
E-post: studievagledning@hb.se

Anna Braun,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 44 09
Rumsnummer. A 520
E-post: studievagledning@hb.se


Lärarutbildning och
Pedagogiskt arbete

Susanne Fogelkvist,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4331
Rumsnummer: A 524
E-post: studievagledning@hb.se

Vård

Emelie Källquist,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4735
Rumsnummer: B 319
E-post: studievagledning@hb.se

Teknik och ingenjörsvetenskap

Anna Braun,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 44 09
Rumsnummer. A 520
E-post: studievagledning@hb.se

Bibliotek och information

Baiba Olsson
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 42 44
Rumsnummer: A 324
E-post: studievagledning@hb.se

IT och Tekniskt basår

Helén Svensson,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4015
Rumsnummer: B 323
E-post: studievagledning@hb.se


Textil

Susanne Sabel,
Studie- och karriärvägledare
Telefonnummer: 033-435 4437
Rumsnummer: A 320
E-post: studievagledning@hb.se