Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som avdelningen Kommunikation har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där uppgifter blir sökbara. Med hjälp av uppgifterna kommer vi att beställa mat samt se antalet gäster för att kunna ordna lokalen praktiskt (även extern part kan få tillgång till vissa uppgifter).