Coronavirus

Högskolan i Borås befinner sig i nivå gul med anledning av coronapandemin. Detta innebär att all verksamhet som huvudregel ska bedrivas digitalt och på distans. Beslutet är förlängt och gäller i dagsläget till och med läsperiod 1 höstterminen 2021.

Beslutet omfattar all verksamhet; undervisning, examination, verksamhetsförlagd utbildning, biblioteksverksamhet samt arbete inom högskolans övriga verksamhetsområden ska därmed som huvudregel bedrivas digitalt och på distans.

Detta beror på den mycket allvarliga situation kring spridning av coronavirus som nu råder, och de restriktioner och rekommendationer som gäller i Sverige.

Det här gäller för dig som student:

  • All utbildningsverksamhet ska bedrivas på distans och digitalt om inte det gäller examinations- eller undervisningsmoment som omfattas av undantag.
  • Du uppmanas att bedriva självstudier hemma och inte befinna dig i högskolans lokaler mer än nödvändigt. Om du har särskilda skäl, till exempel om du inte har möjlighet att studera hemifrån eller om du har behov av särskild utrustning eller nätverket i högskolans grupprum och datorsalar, är lokalerna tillgängliga med passerkort.
  • Salstentamen och andra campusförlagda examinationer inplanerade under perioden kommer att påverkas. Det är kurs-/programansvariga som ska ge dig besked om hur.

Högskolan följer utvecklingen av både student- och personalnärvaron på campus och kommer att vidta åtgärder om närvaron bedöms vara för hög.

Om situationen förändras, till exempel på grund av minskad smittspridning i samhället eller om högskolan kommer att omfattas av nya beslut, rekommendationer etc. från regeringen eller annan myndighet, kan nytt beslut behöva fattas innan höstterminen inleds, eller innan läsperiod 1 avslutas. 

Vi arbetar på många plan med att hitta lösningar och utveckla stöd utifrån situationen. Vad som gäller för just din utbildning får du information om från din utbildningsansvariga. 

Högskolans studenter uppmanas att följa den information och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked. Läs Folkhälsomyndighetens information till lärosäten 

Missa inte heller webbsidan med svaren på de vanligaste frågorna som studenter hör av sig med just nu med anledning av coronapandemin. 

Här kan du också ta del av en sammanställning av frågor och svar från det stormöte med studenter som genomfördes den 4 februari.

Generella direktiv

Introduktionen ht -21

Smittspridning och smittspårning

Undervisning och examinationer

Lokaler och särskilda öppettider

Utlandsstudier

Verktyg och tips för distansstudier

Studiemedel och försäkringar

Tänk på god handhygien

Vid eventuella frågor

Externa länkar med viktig information

Bildlänkar

Så här går laborationer till under coronapandemin

Sedan 24 december har högskolan med anledning av coronapandemin varit i nivå gul, vilket innebär att all verksamhet som regel sker på distans. Dock har vissa undantag beviljats för moment som måste utföras på campus.

Vissa moment kan vi inte genomföra på distans, laborationer är ett av dem. Här visar vi, med exempel från konfektions- och kemilabb, högskolans anpassningar som gör att laborationer går att genomföra på ett smittsäkert sätt.

Obs! Sedan filmen skapades kan ytterligare åtgärder ha vidtagits för att minimera risken för smitta.