Coronavirus

Högskolan befinner sig i nivå lime från och med 14 juni. Det innebär att all verksamhet sker efter huvudregeln ”distans när det går, campus när det behövs”, och att viss verksamhet kan bedrivas på campus med anpassningar och prioriteringar. Beslutet utgår från att anpassningar och prioriteringar görs i relation till var samhället befinner sig i den stegvisa återgång som regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat.

Detta beslut gäller till slutet av läsperiod 1 höstterminen 2021, dock som längst den 14 november. Verksamheten vid Högskolan i Borås ska ha en beredskap för att under höstterminen återgå till nivå grön, det vill säga normalläge.

För att möjliggöra en ansvarsfull återgång till mer campusbaserad verksamhet gäller följande:

  • Verksamheten ska fortsatt genomföras med försiktighetsåtgärder och i enlighet med de förebyggande åtgärder och rekommendationer som anges av Folkhälsomyndigheten, regionalt och lokalt smittskydd samt högskolans egna riktlinjer. Stor vikt läggs vid personalens och studenternas eget ansvarstagande.
  • Prioriteringar görs löpande för att begränsa antalet personer som vistas på campus samtidigt.
  • Följande prioriteras: Studenter vid sjuksköterske- och polisutbildning, studenter inom engelskspråkiga kurser och program med internationellt studentintag, som under normala omständigheter går på campus, samt nyantagna studenter till campusprogram höstterminen 2021 och studenter som antagits till campusprogram under vårterminen 2021.
  • Prioriterade utbildningsaktiviteter: Moment som sker inom Kliniskt träningscentrum och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom utbildningar vid Sektionen för vårdvetenskap, undervisningsmoment inom Polisprogrammet som inte är möjliga att genomföra på distans, liksom VFU inom lärarutbildningar.
  • Examination på campus kan genomföras i begränsad omfattning.
  • Omtentamensperioden i augusti planeras utifrån nivå gul (distans och digitalt).
  • Anpassningar av campus ska göras gällande fysiskt avstånd i lokaler, skyddsutrustning i vissa verksamheter där avstånd inte alltid kan hållas, tillgång till handsprit, extra städning med mera.
  • Studentintroduktionen höstterminen 2021 genomförs digitalt med fysiska inslag, enligt beslut.

Vi arbetar på många plan med att hitta lösningar och utveckla stöd utifrån situationen. Vad som gäller för just din utbildning får du information om från din utbildningsansvariga. 

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar inför höstterminen

Högskolans studenter uppmanas att följa den information och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked. Läs Folkhälsomyndighetens information till lärosäten 

Här kan du också ta del av en sammanställning av frågor och svar från det stormöte med studenter som genomfördes den 3 maj.

Generella direktiv

Introduktionen ht -21

Smittspridning och smittspårning

Undervisning och examinationer

Lokaler och särskilda öppettider

Utlandsstudier

Verktyg och tips för distansstudier

Studiemedel och försäkringar

Håll avstånd

Vid eventuella frågor

Externa länkar med viktig information

Bildlänkar

Så här går laborationer till under coronapandemin

Här visar vi, med exempel från konfektions- och kemilabb, högskolans anpassningar som gör att laborationer går att genomföra på ett smittsäkert sätt.

Obs! Sedan filmen skapades kan ytterligare åtgärder ha vidtagits för att minimera risken för smitta.