Coronavirus

Vi bedriver campusutbildning med digitalt stöd, samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det gör att delar av undervisningen kommer att fortsätta på distans, det vill säga distans när det går, campus när det behövs.

Vi arbetar på många plan med att hitta lösningar och utveckla stöd utifrån den nya situationen. Vad som gäller för just din utbildning får du information om från din utbildningsansvariga. 

Högskolans studenter uppmanas att följa den information och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked ifall en ökad smittspridning konstateras när lärosätena öppnar igen. Läs Folkhälsomyndighetens information till lärosäten 

På den här sidan hittar du information under följande rubriker:

Aktuell information

Sammanfattande punkter

Här sammanfattar vi i korta punkter vad som gäller generellt:

 • Ingen utbildning kommer att vara på campus hela tiden.
 • Studenter ska räkna med att till stor del bedriva sina studier på distans, men inslag av campusförlagda moment och examinationer kan förekomma.
 • Förstaårsstudenter är prioriterade att ha moment på campus. Det innebär inte att de kommer vara på campus hela tiden.
 • Den undervisning som går att genomföra på distans ska fortsatt genomföras på distans. Det innebär att vi ska vara välkomnande och ta emot studenter men när det krävs på grund av logistik, Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller andra skäl ska vi erbjuda digitalt stöd.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas av alla.
 • Högskolan har satt upp följande rekommendationer för att minimera smittspridning:
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd på 1,5 meter
  • Undvik trängsel
 • Handsprit kommer att placeras ut i vissa miljöer som studentpentryn, datorsalar etc.
 • Entréerna till Balder och Sandgärdet kommer att vara öppna så att det går att ta sig in i byggnaderna utan passerkort. Dock kommer det att behövas passerkort till samtliga dörrar som leder till korridorer med lärosalar, arbetsrum och utrymmen för anställda och studenter.
  • I Balder kommer även trapphus T1 samt tillhörande hissar att hållas öppna.
  • På Sandgärdet kommer även biblioteket att hållas öppet.
  • Till högskolans lokaler i Textile Fashion Center krävs passerkort.
 • Max 50 personer får samlas vid ett tillfälle.
 • I möjligaste mån undvika både planerade och spontana större samlingar av studenter i exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen.
 • Om möjligt undvika aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, till exempel i praktiska kurser.
 • Antalet personer som får befinna sig i undervisningssalar, datorsalar och grupprum har kraftigt begränsats.
 • Möbleringen kommer att glesas ut i undervisningssalar och det kommer att markeras vilka platser som får användas i datorsalar och hörsalar.
 • Tidpunkten för föreläsningar kommer att spridas ut under dagen för att minska antalet studenter som är på campus samtidigt.
 • Möbleringen i öppna utrymmen kommer att glesas ut.
 • Servicediskar i allmänna utrymmen kommer att utrustas med plexiglas.
 • Restaurangen kommer att ha möjlighet att öppna upp verksamheten i någon form.
 • En omfattande skyltning kommer att genomföras på campus med avståndsmarkeringar, information om högskolans rekommendationer, uppmaningar att lämna salar omgående efter examination eller undervisning, etc.
 • Specifikt för student i riskgrupp
  • Student rekommenderas att, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd, rådgöra med läkare om vad hen kan göra för att minska risken att bli sjuk.
  • Högskolan gör generella anpassningar i campusmiljön för att minska smittspridning.
  • Student som inte anser att anpassningarna är tillräckliga kan ansöka om anstånd/studieuppehåll.

Undervisning och examinationer

Högskolan arbetar utifrån tanken "Distans när det går, campus när det behövs". Det viktigaste för oss är att du som student ska kunna genomföra dina studier som planerat.

 • Central information från högskolan publiceras i PING PONG och på denna webbsida.
 • All utbildningsspecifik information får du direkt från dina lärare/kursansvariga.

Ta del av specifik information för dig som är ny student vid Högskolan i Borås

Lokaler och särskilda öppettider

Högskolans lokaler är generellt sett öppna för studenter och medarbetare men du behöver ditt passerkort för att passera genom dörrar och åka hiss. Av arbetsmiljöskäl och smittorisk är vissa utrymmen, som till exempel textila labb, stängda för studenter eftersom det nu inte bedrivs undervisning där.

Välj ingången närmast den lokal du ska till och gå gärna utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Ta en titt på kartan och hitta den ingång som är närmast den lokal du ska till. 

Här hittar du information om särskilda öppettider för högskolans verksamheter, till exempel biblioteket. 

Utlandsstudier

Högskolan följer UD:s rekommendationer. Det innebär att högskolan avråder studenter från att påbörja utlandsstudier i länder där UD avråder från resor. Om du har planerade utlandsstudier rekommenderar vi dig att hålla kontakt med International Office.

Verktyg och tips för distansstudier

Zoom – vårt system för distansundervisning

Zoom är det system vi använder för distansundervisning och videokonferens. Läs mer om Zoom, hur du loggar in och andra tips. 

Vi har också sammanställt en lista kring vett och etikett på Zoom.

Allmänna verktyg och tips

Här hittar du mer information om verktyg och tips som kan underlätta dina distansstudier. 

Studiemedel och försäkringar

Studiemedel

Regeringen meddelade 17 mars att du får behålla ditt studiestöd om din skola stänger till följd av det nya coronaviruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat. Mer information från CSN. (extern länk)

Tänk också på att sjukanmäla dig till Försäkringskassan och CSN om du blir sjuk. Mer information från CSN (extern länk).

Försäkring

Som student vid högskolan är du automatiskt försäkrad via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under skoltid i högskolans lokaler samt under direkt färd mellan bostad och den plats där skoltiden tillbringas. Både praktik och VFU ingår i begreppet skoltid och därmed gäller också försäkringen när du är på praktik eller VFU. Vid distansstudier gäller endast försäkringen då du befinner dig på högskolan eller i annan lokal med lärare. Försäkringen gäller aldrig i hemmet eller på allmän plats. Läs mer på Kammarkollegiets webbplats.

För internationella studenter gäller att dessa och angränsande frågor kommer att behandlas separat.

Tänk på god handhygien

Det mest effektiva sättet att undvika att bli smittad och smitta andra är att iaktta mycket god handhygien. Tänk på följande:

 • Tvätta händerna ofta.
 • Håll avstånd på 1,5 meter
 • Undvik trängsel
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symptom.

Vid eventuella frågor

Har du frågor kring din utbildning, kontakta din kursansvariga. 

Om du har frågor om coronaviruset kan du höra av dig till det nationella informationsnumret 113 13. Numret förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. 

Du kan också kontakta Studenthälsan om du har frågor.

Externa länkar med viktig information

Folkhälsomyndighetens webbsida om corona

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

CSN:s information om corona

UD:s reseinformation

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter