Coronavirus

Vid Högskolan i Borås gäller följande:

  • Nivå lime gäller till och med slutet av läsperiod 1 (längst till den 14 november). Det innebär att alla fortsatt ska följa huvudregeln ”distans när det går, campus när det behövs”. Den planering och schemaläggning för undervisning som har gjorts för läsperiod 1 kommer i stor utsträckning att ligga kvar. Om du har några frågor kring vad som gäller för din utbildning, kontakta din kurs- eller programansvariga.
  • Från och med läsperiod 2 (senast från 15 november) ska högskolan övergå till nivå grön. Det innebär att verksamheten ska bedrivas och pågå som vanligt. Det kan dock finnas behov i delar av verksamheten att upprätthålla vissa begränsade åtgärder och anpassningar under en övergångsperiod. Vad detta innebär för din utbildning får du information om från kurs- eller programansvariga.
  • Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och verksamheten ska därmed ha en beredskap för att återgå till nivå lime eller nivå gul om situationen kräver. Var medveten om att förändringar kan ske med kort varsel.

Rådet att arbeta hemifrån, som avvecklades den 29 september, påverkar självklart också högskolans verksamhet. Men då vi beslutat att fortsätta i nivå lime hela läsperiod 1 så innebär det inga direkta förändringar för dig som student.

Högskolan inleder en successiv återgång till campus för medarbetare och studenter från 29 september.

Alla måste fortsatt ta ansvar för att minska risken för smittspridning i samhället. 

Vad som gäller för just din utbildning får du information om från din utbildningsansvariga. 

Högskolans studenter uppmanas att följa den information och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked. Läs Folkhälsomyndighetens information till lärosäten 

Aktuellt rektorsbeslut (september 2021)

Generella direktiv

Smittspridning och smittspårning

Undervisning och examinationer

Lokaler och särskilda öppettider

Verktyg och tips för distansstudier

Studiemedel och försäkringar

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Vid eventuella frågor

Externa länkar med viktig information

Bildlänkar

Så här går laborationer till under coronapandemin

Så här går laborationer till under coronapandemin

Här visar vi, med exempel från konfektions- och kemilabb, högskolans anpassningar som gör att laborationer går att genomföra på ett smittsäkert sätt.

Obs! Sedan filmen skapades kan ytterligare åtgärder ha vidtagits för att minimera risken för smitta.