Coronavirus

Vid Högskolan i Borås gäller följande:

  • Den 12 januari införde högskolan nya åtgärder för att följa de nya råd som kommit från Folkhälsomyndigheten. Dessa innebär att moment där det inte det går att hålla nere antalet personer i gruppen, eller inte går att undvika trängsel, ska förläggas på distans. Läs mer om vad det konkret innebär för undervisning, examination i nedan rubriker.
  • Vi befinner oss fortfarande i en pandemi, var medveten om att förändringar kan ske med kort varsel.

Alla måste fortsatt ta ansvar för att minska risken för smittspridning i samhället. 

Vad som gäller för just din utbildning får du information om från din utbildningsansvariga. 

Högskolans studenter uppmanas att följa den information och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked. Läs Folkhälsomyndighetens information till lärosäten 

Aktuellt rektorsbeslut (september 2021)

Generella direktiv

Föreläsningar och icke obligatoriska moment

Examinationer, salstentor, andra obligatoriska moment och labbar

Smittspridning och smittspårning

Verktyg och tips för distansstudier

Studiemedel och försäkringar

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Vid eventuella frågor

Externa länkar med viktig information