Coronavirus

Från och med 28 mars 2022 återgår högskolans verksamhet till normalläge. Det innebär att verksamheten normalt ska pågå som vanligt utan särskilda coronarestriktioner. I undantagsfall kan det inom vissa utbildningar finnas behov av att fortsätta med vissa begränsade åtgärder och anpassningar.

För information om rådande rekommendationer, besök Folkhälsomyndighetens webbsida.