Coronaviruset – för dig som är ny student

Våra kurser och program startar som planerat. Högskolan i Borås ska bedriva campusutbildning med digitalt stöd. Vi ska samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket kan komma att påverka undervisningen på campus. Vår utgångspunkt är ”Distans när det går, campus när det behövs”. Vad som gäller för just din utbildning får du information om från din utbildningsansvariga.

Några generella punkter: 

  • Ingen utbildning kommer att vara på campus hela tiden.
  • Som student ska du räkna med att till stor del bedriva dina studier på distans, men inslag av campusförlagda moment och examinationer kan förekomma.
  • Som förstaårsstudent är du prioriterad att ha moment på campus. Det innebär inte att du kommer vara på campus hela tiden.

Alla arbetar intensivt för att hitta lösningar och utveckla stöd utifrån den nya situationen, och vi har inte i dagsläget svar på alla de frågor som finns. Så fort vi har ny information om hur allt detta påverkar dig som blivit antagen till utbildning hos oss uppdaterar vi denna webbsida. Det är också viktigt att vara medveten om att förutsättningar kan ändras med kort varsel.

Viktig information om passerkort

Som student vid högskolan får du ett passerkort som bland annat ger dig möjlighet att komma in i högskolans lokaler. För att undvika trängsel sker i år utlämningen av passerkort på följande sätt.

Har du din första föreläsning på campus under september?

Då kommer du i samband med föreläsningen ges möjlighet att hämta ditt passerkort. Ibland ligger tiden för uthämtning direkt efter att föreläsningen är slut och ibland kommer det att ske under schemalagd tid. Din lärare är informerad om vad som gäller för dig.

Det är viktigt att vi tillsammans ser till att hålla tiderna så att det inte blir för långa köer och för många personer samlas samtidigt. Kommer du innan utsatt tid ber vi dig att vänta ute tills det blir din tur.

Har du ingen schemalagd föreläsning på campus under september?

Du kan hämta ut ditt passerkort i studentexpeditionen eller på biblioteket – glöm inte att ta med dig din legitimation! 

Studentexpeditionens öppettider

Bibliotekets öppettider

Läs mer

Utförligare information om corona-situationen riktad till alla studenter