Coronaviruset – för dig som är ny student

Regeringen har gett besked om att högskolor och universitet från och med 15 juni kan återgå till en mer ordinarie verksamhet under sommaren och hösten. Det arbetas intensivt på många plan att hitta lösningar och utveckla stöd utifrån den nya situationen, och vi har inte i dagsläget svar på alla de frågor som finns. Det som är tydligt är att regeringens besked inte innebär att vi kommer att gå tillbaka till ett normalläge från och med den 15 juni. Beskedet handlar om lättnader, inte en tillbakagång till hur det var före coronapandemin.

Våra kurser och program kommer att starta som planerat. Högskolan i Borås ska bedriva campusutbildning med digitalt stöd. Vi ska samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket kan komma att påverka undervisningen på campus. Vår utgångspunkt är ”Distans när det går, campus när det behövs”. Vad som gäller för just din utbildning får du information om från din utbildningsansvariga. 

Några generella punkter: 

  • Ingen utbildning kommer att vara på campus hela tiden.
  • Som student ska du räkna med att till stor del bedriva dina studier på distans, men inslag av campusförlagda moment och examinationer kan förekomma.
  • Som förstaårsstudent är du prioriterad att ha moment på campus. Det innebär inte att du kommer vara på campus hela tiden.

Så fort vi har ny information om hur allt detta påverkar dig som sökt eller blivit antagen till utbildning hos oss uppdaterar vi denna webbsida. Det är också viktigt att vara medveten om att förutsättningar kan ändras med kort varsel.

Läs mer

Utförligare information riktad till alla studenter