Frågor och svar för polisstudenter

Högskolan i Borås har övergått till att bedriva verksamheten under normala förutsättningar.

Polisprogrammet följer Folkhälsomyndighetens övergripande riktlinjer samt regionala riktlinjer framtagna av Smittskydd Västra Götaland.

Högskolans övergripande riktlinjer kring Covid-19.

Folkhälsomyndighetens "Frågor och svar om Covid-19"

Vad händer om jag är sjuk och missar moment?

De studenter som stannar hemma från lektioner, övningar, examinationer osv på grund av sjukdom/symptom hör av sig till ansvarig lärare. Om behov av hjälp att hitta nytt tillfälle finns, kontaktas utbildningshandläggarna på polisutbildning@hb.se.