Frågor och svar för polisstudenter

Här samlar vi några av de vanliga frågorna som kommer från studenter just nu. Eftersom läget angående coronaviruset förändras från dag till dag är det viktigt att du håller dig uppdaterad och läser den information som publiceras i Canvas samt skickas ut från dina kursansvariga lärare (utbildningsspecifik information). Vi uppdaterar också sidorna här på studentwebben med aktuell information. 

Högskolans övergripande riktlinjer kring Covid-19.

Polisprogrammet följer Folkhälsomyndighetens övergripande riktlinjer samt regionala riktlinjer framtagna av Smittskydd Västra Götaland.

Folkhälsomyndighetens "Frågor och svar om Covid-19"

Riktlinjer Smittskydd Västra Götaland

Vad innebär ”nivå lime” för mig vid Polisprogrammet?

Högskolan i Borås befinner sig i nivå lime med anledning av coronapandemin. Detta innebär att all verksamhet ska ske efter huvudregeln "distans när det går, campus när det behövs" och att viss verksamhet kan bedrivas på campus med anpassningar och prioriteringar. Undervisningsmoment inom Polisprogrammet som inte är möjliga att genomföra på distans, exempelvis färdighetsträning och andra övningar, kommer att ges på campus under nivå lime

Polismyndigheten har, tillsammans med Högskolan i Borås ledning, beslutat att polisutbildningen ska fortsätta bedrivas, eftersom utbildningen anses vara samhällskritisk. Samma gäller för de andra polisutbildningarna i Umeå, Södertörn, Växjö och Malmö. Gemensamt för alla fem utbildningsorterna är att vi har gått igenom samtliga moment utifrån riskreducering.

Vad händer om jag är sjuk och missar moment?

De studenter som har stannat hemma från lektioner, övningar, examinationer osv på grund av sjukdom/symptom kommer att erbjudas resurstillfällen. De planeras in av utbildningshandläggarna tillsammans med kursansvarig.

Jag har hört om en klasskamrat som har Covid-19. Borde vi inte pausa utbildningen?

Vi har på polisutbildningen i Borås, liksom vid de övriga polisutbildningslärosätena i Sverige, studenter som har varit och som är testade positivt för covid-19. Vi pausar inte vår utbildning utan anpassar den efter rådande omständigheter. Utbildningen är samhällskritisk och det föreligger inget beslut om att vi ska stänga utbildningen.

Vi anpassar vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ledningen för polisutbildningen har kontinuerlig kontakt med Smittskyddet Västra Götaland, dit vi avrapporterar hur många personer som har fått ett positivt covid-19-test. Utifrån den information de får av oss kan de fatta beslut om eventuell stängning av utbildningen.

Hur ska jag agera om jag misstänker att jag är smittad av covid-19?

Vid misstänkt smitta ska du som student meddela din professionshandledare och funktionsbrevlådan polisutbildning@hb.se. Om du blir sjuk under dagen ska du gå hem så snart som möjligt och sedan meddela din professionshandledare och funktionsbrevlådan.

Läs mer om högskolans generella direktiv för dig som misstänker att du är smittad av Covid-19.

Vad har ni vidtagit för smittskyddade åtgärder vid undervisningsmoment på campus där vi inte kommer kunna hålla rekommenderat avstånd?

Enligt beslut av ledningen för polisutbildningen, och i linje med rådande lokala smittskyddsrekommendationer, ska studenter och personal använda engångsmunskydd under alla undervisningssituationer. Munskydd och instruktioner i hur dessa hanteras finns utplacerade vid varje utbildningsplats. Utöver munskydd tillhandahålls även skyddsutrustning i form av handsprit och handskar. Lärarna är även utrustade med visir.