Frågor och svar för sjuksköterskestudenter

Uppdaterad nyhet 2020-05-15: En student smittad under VFU


Uppdaterade frågor 2020-03-26 (reviderat 20201104)

Hur kan vi vara säkra på att alla följer informationen kring salstentor och att studenter inte kommer sjuka? Kan en sjuksköterska finnas på plats och kontrollera om det finns studenter med symptom innan vi går in i lokalen? 

Vi förutsätter att våra studenter agerar professionellt, tänker på det egna ansvaret och faktiskt följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och den information som vi från högskolan ger. Alla är skyldiga att följa smittskyddslagen. Lagen innebär att du som vet med dig att du har symptom på en smittsam sjukdom är skyldig att skydda andra mot smittorisk.

Vi kommer inte att ha en sjuksköterska på plats för att kontrollera om studenterna är sjuka utan vi litar på att alla tar ett eget ansvar. 

Kan ni inte kräva att alla studenter tar handsprit när de går in i tentasalen? 

Det kommer inte att vara nödvändigt att alla studenter tar handsprit när de går in i lokalen då de inte ska vara i fysisk kontakt med varandra. Dock kommer det finnas handsprit på plats i alla lokaler, främst för användning i samband med toalettbesök. 

Jag förstår att de som pluggar termin 6 måste ha salstenta för att bli klara och komma ut i arbetslivet, men varför är det så viktigt att även vi som pluggar termin 1-3 har salstenta? 

För att en student ska kunna gå vidare till termin 4 måste vi säkerställa att rätt förkunskapskrav från termin 1-3 finns, att det finns en utveckling så studenten kan gå vidare till nästa nivå i utbildningen.. Vi har noga sett över alla delar av utbildningen och gjort en bedömning av när det går att genomföra moment på distans och när det inte är möjligt. Och under just termin 1-3 finns det moment som vi bedömt vara nödvändiga att genomföra på plats. 


Uppdaterad fråga 2020-03-25 (reviderat 2020-11-04)

Vad ska jag tänka på vid salstentamen? Vad händer om jag är sjuk på dagen för tentamen?

Det är viktigt att du tar ditt ansvar för att minimera riskerna för smittspridning i samband med tentamen.

Därför påminner vi dig om att du är skyldig att följa smittskyddslagen. Lagen innebär att du som vet med dig att du har symptom på en smittsam sjukdom är skyldig att skydda andra mot smittorisk.

De symptom som du ska vara uppmärksam på är feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Och det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

I de fall vi misstänker att en student deltar vid salstentamen trots sjukdomssymptom kommer vi att uppmana hen att inte delta.

Högskolan vidtar utöver detta försiktighetsåtgärder i tentamenssalen; de som skriver kommer att sitta minst två meter ifrån varandra. Vi kommer också att se till att det inte blir någon köbildning. Vi ber dig att tänka på att hålla avstånd även när du anländer till tentamen och går därifrån.

Dessa åtgärder gör vi för att vi ska skydda varandra!

Om du missar en tentamen för att du är sjuk får du delta vid nästa examinationstillfälle, enligt högskolans ordinarie rutiner.


Uppdaterade frågor 2020-03-19 (reviderat 2020-09-18)

Varför har sjuksköterske- och polisutbildningen utbildning på plats?

Utbildningarna har kursmoment som inte går att göra på distans och för att säkerställa att studenterna får de kunskaper de behöver för att kunna gå vidare med sina studier

Läs mer här

Om jag är sjuk och missar tentan? Vad händer då?

Du erbjuds tillfällen för omtentamen längre fram, i linje med tidigare planering.

Men varför måste vi in på campus, kan vi inte genomföra alla tentamen på distans?

Alla tentamen kan inte göras på distans. Det finns också en rättssäkerhetsaspekt som vi måste följa. Som ansvariga för utbildningen måste vi säkerställa att alla våra studenter som genomför tentamen och blir godkända har slutfört alla sina utbildningsmoment på ett rättssäkert sätt. En examen som sjuksköterska innebär att du blir legitimerad sjuksköterska. Din kunskap måste därför uppfylla högt ställda kvalitetskrav med hänsyn till patientsäkerhet, vilket genomförd och godkänd tentamen är ett kvitto på.

Varför stänger/pausar ni inte utbildningen tillsvidare?

Vi pausar inte vår utbildning utan anpassar den efter rådande omständigheter. Vi ställer om och en stor del av undervisningen sker nu på distans, med nämnda undantag. Utbildningen är samhällskritisk och det föreligger inget beslut om att vi ska stänga utbildningen. Vi anpassar vår verksamhet efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På så sätt får studenterna inte heller en ofrivillig paus utan kan gå vidare i sina studier.

Hur blir det med VFU?

VFU är ett moment som inte kan göras på distans och förnärvarande fungerar VFU. Vi ser över hinder och möjligheter tillsammans med de vårdverksamheter som vi samarbetar med. Vi ber samtliga studenter att vara flexibla i förhållande till de förändringar som kan komma att inträffa under terminen.

Att vissa salstentamen ges, betyder det att vissa seminarier, labbar och föreläsningar också kommer ske på högskolan?

Verksamhet på Kliniskt träningscentrum, KTC, kommer att bedrivas, men i mindre grupper.

Jag är i riskgruppen, måste jag skriva salstentamen? 

Läs svaret på coronasidorna på studentwebben

Jag ska skriva och har inget passerchip, vad gör jag?

Ring studentexpeditionen på nummer: 033 435 4550, måndag 8-15, tisdag 8-14, ons-fre 8-15 så hjälper vi dig vidare. Observera att du behöver en giltig legitimation för att kunna erhålla ett passerchip. Har du tappat bort ditt gamla passerchip kostar ett nytt 100 kr.

Kan jag köpa blåa kläder till KTC fastän studentexpeditionen är stängd?

Behöver du dessa kläder är du välkommen att ringa studentexpeditionen på nummer: 033 435 4550, måndag 8-15, tisdag 8-14, ons-fre 8-15 så hjälper vi dig vidare.