Frågor och svar inför höstterminen

Undrar du något som du inte får svar på här? Mejla till corona@hb.se.

Om distansundervisning

Viktiga datum

Om bostad

Tentamen och schema

Praktik och VFU

Annan nyttig information för nya studenter