Sexuell hälsa

Delta och träffa representanter från Ungdomsmottagningen, Könsmottagningen, RFSL, Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Smittskyddet. Ta del av information och nyheter inom området.
Tid avsatt för frågestund så passa på och ställ frågor om sexuell hälsa till experterna! Frågorna kan ställas direkt under frågestunden eller meddelas i förväg till sjuksköterska Anna-Lena Jingnäs via telefon eller mejl.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Länk till Zoom

Meddela frågor i förväg via mejl till Anna-Lena Jingnäs, sjuksköterska: anna-lena.jingnas@hb.se eller via telefon 033-435 42 64.

Arrangeras av: Studenthälsan