Disputation: Anders Sterner

Välkommen när doktoranden Anders Sterner försvarar sin avhandling inom Vårdvetenskap med den tentativa titeln:

Att vårda i akuta situationer - Nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv

Opponent är docent Katarina Göransson, Karolinska Institutet (KI)

Länk till avhandlingen: urn:nbn:se:hb:diva-24589

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras med begränsad publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/68042985544

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Ehrenberg senast den 2021-01-11 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.