Måndagsföreläsning: Hemtenta i WISEflow – hur går det till?

Ska du skriva digital tenta i WISEflow eller är du bara nyfiken på hur det fungerar?
Fler och fler tentor genomförs digitalt. Många tycker att det känns bra att få skriva tenta på dator medan andra kan känna att det är lite extra nervöst.
Denna workshop ger dig tillfälle att lära känna systemet och du kan ställa de frågor du har kring digital salstenta.

Ingen föranmälan.

Läs mer om Måndagsföreläsningar (här finns också länk till Zoom)

Arrangeras av: Studentexpeditionen