Workshop om hållbarhetsfrågor på campus

Välkommen till en eftermiddag med fokus på hållbarhetsfrågor kring högskolans campusmiljö!

Hur kan vi på högskolans campus öka miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i den fysiska miljön, inomhus och utomhus? Vi vill ta del av dina synpunkter och idéer!

Det kan handla om exempelvis energianvändning, gröna miljöer, avfallshantering, kreativa miljöer, materialval, tillgänglighet, ja, ge oss mera!

Workshopen om hållbarhet på campus anordnas av högskolan tillsammans med fastighetsägarna Akademiska hus och Kanico och vänder sig till studenter och anställda vid högskolan.

Läs mer och anmäl dig senast 10 maj