Seminarium

Högre seminariet i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan välkomnar

Postdoc Nuria Bautista Puig, forskare inom hållbar utveckling vid Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik vid Högskolan i Gävle presenterar sin forskning under rubriken

Organisationers bidrag till hållbarhet: en bibliometrisk översikt (översatt titel)

(Mer information i den engelska kalendarieposten)