Våga tala: helgkurs

Tycker du att du har så svårt att tala inför grupp att det hindrar dig i dina studier eller i din vardag? Kursen vänder sig till dig som har talängslan och i en liten grupp vill träna dig på att framträda och våga yttra dig i olika gruppsammanhang. 

Läs mer om helgkursen och anmäl dig.

Vi vill att du som anmäler dig till kursen har varit på någon av våra måndagsföreläsningar om Våga tala som ges 4/9 samt 11/9. Läs mer om måndagsföreläsningarna.