Disputation: Steven Wainaina

Välkommen när doktoranden Steven Wainaina försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Developing a food waste-based volatile fatty acids platform using an immersed membrane bioreactor

Opponent är Jukka Rintala, professor vid Tampere University, Finland.