Disputation: Steven Wainaina

Välkommen när doktoranden Steven Wainaina försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Developing a food waste-based volatile fatty acids platform using an immersed membrane bioreactor

Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-23251

Opponent är Jukka Rintala, professor vid Tampere University, Finland.

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras utan publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via högskolans YouTube-kanal. Anslut genom länken nedan:

https://youtu.be/WW6oAXK2EEI

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Edberg senast den 2020-09-16 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.