Måndagsföreläsning: Studieteknik - skapa goda studievanor!

I föreläsningen/workshoppen om att skapa goda studievanor kommer vi att diskutera och visa på hur dina vanor och din målsättning samt din planering kan bidra till att du på ett mer medvetet sätt kan påverka ditt sätt att studera och därmed förbättra ditt lärande.

Ingen föranmälan

Arrangeras av: Studentcentrum, Studie- och karriärvägledningen

Läs mer om Måndagsföreläsningar