Måndagsföreläsning: Compassion – självmedkänsla

Hur får man ut det optimala när man jobbar i grupp? Hur påverkas Hur låter din inre dialog? Är du dömande och sträng emot dig själv och andra eller är du omsorgsfull och tillåtande i ditt tankemönster? Hjärnan uppfattar en kritisk inre dialog som ett hot vilket ökar oro och stress. Compassion handlar om att bemöta sig själv och andra med omsorg och förståelse, vilket minskar oro och stress.

Ingen föranmälan

Arrangeras av: Studenthälsan

Läs mer om Måndagsföreläsningar