Studenter och lärare på föreläsning

Pedagogiskt pris

Högskolan belönar årligen en eller flera pedagogiskt skickliga lärare med ett stipendium om 50 000 kronor och ett diplom. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren/lärarlaget möjlighet att förkovra sig ytterligare – genom studieresa, konferensdeltagande eller liknande aktivitet som främjar pedagogisk utveckling. Du som är student eller anställd vid högskolan kan föreslå en lärare/ett lärarlag som ska få priset.

Nominera till Pedagogiskt pris 2022 senast 10 februari 2023.

Läs kriterierna och nominera 

Pedagogiskt pris genom tiderna


Se listan över tidigare års vinnare