Pedagogiskt pris genom tiderna

2022              Malin Utter
2021              Kamran Rousta

Nya regler om att nominera kurslag införs

2020              Saknas
2019              Grundläggande marknadsföring (Jeanette Carlsson Hauff, universitetslektor i företagsekonomi)
2018              Textil mekanik och hållfasthetslära
2017              Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärarutbildningen 7-9
2016              Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 (11EN50)
2015              Fritidspedagogisk verksamhet II (11GF50)

Nya regler införs inför utlysning

2014              Gunilla Elber
2013              Lennart Boman
2012              Johan Eklund
2011              Jan Nolin
2010              Eli Bytoft Nyaas, Fernando Seoane Martinez
2009              Clemens Thornquist
2008              Dag Henriksson, Richard Baldwin
2007              Linda Östlundh
2006              Rolf Appelkvist
2005              Kurslaget för ”Design för det goda livet” (Johan Huldt, Larsh Eriksson, Lars G Strömberg, Agneta Nordlund Andersson, Marcus Bergman, Torsten Hildt, Magnus Larsson)
2004              Roy Andersson

Inrättande av pris för flexibelt lärande och handledning av doktorander (tre pris)

2003              Annette Eliasson, Peter Kammensjö, Dennis Beach
2002              Lennart Boman, Anita Eklöf, Göran Goldkuhl
2001              Mimmi Kylemark, Martin Voss

Inrättande av pedagogiskt pris

2000              Bernt Evertsson
1999              Maria Ferlin
1998              Bo Westerlund
1997              Christina Rinaldo
1996              saknas
1995              Göran Berntsson
1994              Rolf Gustafsson
1993              saknas
1992              Brita-Lena Json Öman