Samtycke Instagram

Vi på Högskolan i Borås blir superglada varje gång vi ser våra studenter tagga oss i bilder relaterat till deras studier och ber då ibland om lov att få dela med oss av dessa bilder i våra kanaler. Bilderna publiceras i första hand vid våra utbildningssidor på vår webbplats för att hjälpa oss rekrytera nya studenter, men de kan också komma att publiceras i någon av våra andra kanaler som Instagram eller våra TV-skärmar på campus.

Om du vill dela din bild med oss taggar du bilden med hashtaggen #yesHiB. Genom att tagga bilden ger du Högskolan i Borås, org. nr 202100-3138, (”Högskolan”) rätt att framställa exemplar av fotot samt göra fotot tillgängligt för allmänheten (sprida, framföra, visa och överföra) som ett led i Högskolan marknadsföring. Du ger även Högskolan rätt att bearbeta och ändra fotot, dock med beaktande av din ideella rätt. Ingen ersättning utgår för denna överföring av upphovsrättsliga rättigheter.

Genom att tagga och dela bilden med oss försäkrar du att bilden inte inkräktar på annans upphovsrätt eller andra rättigheter och att bilden inte innehåller några andra personer än dig själv.

Högskolan äger rätt att själv bedöma och besluta om, och i vilka kanaler, bilden ska publiceras.

Båda parterna kan när som helst avsluta detta avtal. Högskolan kommer då att ta bort och radera bilden i sin marknadsföring. För att avsluta avtalet klickar du på ikonen ”i” i vänstra hörnet på bilden som är delad på vår webbplats och följer instruktionerna. Du kan även kontakta oss via e-post, kommunikation@hb.se

Information om behandlingen av personuppgifter

I det fall du förekommer, och det går att identifiera dig, på bilden innebär det att Högskolan behandlar dina personuppgifter.

Det rättsliga grunden för behandlingen är detta avtal, och syftet med behandlingen är att använda bilden i enlighet med avtalet. Högskolan är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Högskolans behandling innebär att bilden görs tillgängligt för allmänheten. Högskolan kan därvid inte kontrollera eller begränsa andras hantering av bilden. Högskolans behandling kan vidare komma att innebära att bilden förs över till företag i länder utanför EU, exempelvis Facebook i USA om bilden publiceras på Högskolans Facebooksida. Detta görs dock endast om landet bedöms ha en adekvat skyddsnivå eller det finns lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med dataskydds­förordningen.

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22. Mer information om dessa finns bland annat på högskolans webbplats, hb.se/dataskydd.

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första hand kontakta avdelning kommunikation via e-post, kommunikation@hb.se. Du är också välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.