Terminstider

Periodindelningar kan skilja sig åt och information om indelningar återfinns då på respektive akademis sida:

Terminsindelning

Vårterminen 2021: 2021-01-18 – 2021-06-06

Höstterminen 2021: 2021-08-30 – 2022-01-16

Vårterminen 2022: 2022-01-17 – 2022-06-05

Höstterminen 2022: 2022-08-29 – 2023-01-15

Vårterminen 2023: 2023-01-16 – 2023-06-04

Höstterminen 2023: 23-08-28 – 2024-01-14

Vårterminen 2024: 2024-01-15 – 2024-06-02

Höstterminen 2024: 2024-09-02 – 2025-01-19

Vårterminen 2025: 2025-01-20 – 2025-06-08

Höstterminen 2025: 2025-09-01 – 2026-01-18

Vårterminen 2026: 2026-01-19 – 2026-06-07

Höstterminen 2026: 2026-08-31 – 2027-01-17

Vårterminen 2027: 2027-01-18 – 2027-06-06

Höstterminen 2027: 2027-08-30 – 2028-01-16

Vårterminen 2028: 2028-01-17 – 2028-06-04