Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - ingår i Förskolelyftet (Uppdragsutbildning)

Dag 1 Göteborg - 25 september
Kursintroduktion i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning av professor Ingrid Pramling Samuelsson

Dag 2 Göteborg - 9 oktober 
Seminarier i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning och paneldiskussion.

Dag 3 Borås - 6 november
Gemensam föreläsning och seminarier i respektive kursgrupp.

Dag 4 Borås - 4 december
Fördjupning och seminarium

Dag 5 Borås - En dag i vecka 6 2014
EXAMINATION

Kursinformation

Termin: Hösten 2013
Kurskod: 11F11U
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2013-09-23 - 2014-01-19

Kontakt