Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Kursinformation

Termin: Hösten 2013
Kurskod: 62MX02
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2013-09-02 - 2014-01-19

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Angela Bång

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

VÄLKOMSTBREV Examensarbete Ambulans IVA Anestesi HT 13.pdf