Handledningsutbildning, grund

Välkommen till kursen Handledningsutbildning, 7,5 hp


Kursen är uppdelad på sju tillfällen totalt. Dessa ligger fördelade över hösten och samtliga är på tisdagar, kl 16.00 -19.30, förutom tillfällena i januari 2014 som är på torsdagar. Ni kommer att delas in i studiegrupper som även kommer att fungera som examinationsgrupper och stöd vid studierna. Dessa grupper ordnas vid kursintroduktionen.

OBS! Kursstart V35; Tisdagen den 27 augusti 2013, kl 16.00-19.30 i sal A612.

Examinationerna i kursen är två till antalet; ett litteraturseminarium med en enskild skriftlig inlämning samt en enskild skriftlig inlämning i form av en handledningsfilosofi. Den avslutande examinationen sker i seminarieform.

Under dokument längre ner på sidan finns ett dokument "schema och examinationer" med information om de olika föreläsningarna, vad du ska ha läst eller skriftligt reflekterat kring till de olika tillfällena, en litteraturlista samt en beskrivning över de examinationer som ingår i kursen.

Kursen utvärderas löpande samt med en individuell värdering i slutet av kursen.

Inför kursintroduktionstillfället 2013-08-27

Till första tillfället skall du förbereda dig genom att reflektera över begreppen kunskap,
lärande och utveckling i förhållande till propositionens text och din verksamhet. Gör detta i
din egen yrkesdagbok (anteckningsbok) som du införskaffar till denna utbildning.
Läs även häftet Att skriva yrkesdagbok – en möjlighet för den reflekterande pedagogen, samt häftet ”Reflektion gör sig icke självt” som en början.

1. Din arbetsplats. - Beskriv förskolan/skolan/fritidshemmet och närområdet. Lokaler, elever. - Organisation av arbetet. Arbetsenheter, konferenser, ledning föräldrakontakter. - Skolkod. Rutiner, värderingar, outtalade normer.

2. Lärarrollen: - Vilka olika typer av pedagoger har du mött? Beskriv den gode pedagogen! - Varför blev du pedagog? - Varför vill du bli VFU-lärare? Vad kännetecknar en VFU-lärare?

3. Kunskap – Lärande – Utveckling. - Beskriv kortfattat hur du ser på dessa tre begrepp utifrån din erfarenhet och förförståelse som du har av dessa.

Välkommen till spännande föreläsningar och intressanta diskussioner!

Ingamay Larsson, ingamay.larsson@hb.se
Christer Wede,  christer.wede@hb.se
Mariann Bourghardt, mariann.bourghardt@hb.se
Helena Pokka, helena.pokka@hb.se
Marita Cronqvist, marita.cronqvist@hb.se

Kursinformation

Termin: Hösten 2013
Kurskod: 11HU00
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Eftermiddag/Kväll
Studieort: Borås
Studieperiod: 2013-09-02 - 2014-01-19

Kontakt

Dokument

Schema och examinationer.pdf