Idrott, ledarskap och hälsa

Välkommen till kursen Idrott ledarskap och hälsa

Kursstart fredagen den 6 september kl.13.00. Vi träffas i sal B412 på plan 4, institutionen för pedagogik.

Kursen omfattar såväl en praktisk som en teoretisk del. En viktig utgångspunkt för kursen är en helhetssyn på barns- och ungdomars hälsa, utveckling och lärande.  Ledarskap och idrott belyses ur ett hälsoinriktat ämnesdidaktiskt perspektiv. I kursen behandlas olika effekter av fysisk aktivitet och utomhuspedagogisk verksamhet och hur ett hälsofrämjande ledarskap kan bidra till en god hälsa och utveckling hos barn och ungdomar. 

En stor del av utbildningens praktiska moment genomförs i Björkängsskolans idrottshall i Borås (f.d. Björkängsgymnasiet). Föreläsningar, grupparbeten och annan undervisning är förlagd till Institutionen för pedagogik på plan 4 och 5 . Utomhusaktiviteter är schemalagda under september och oktober månad.

Kurstillfällena genomförs fredagar, och lördagar. Kursens upplägg ställer krav på aktiv och fysisk närvaro under schemalagda timmar i idrottshall, utemiljöer och teoretiska pass vid Högskolan.

En kurshandbok med en detaljerad beskrivning av innehåll, examinationskrav och upplägg läggs ut på pingpong en vecka innan kursstart. Schema för kursen beräknas vara klart och finns att tillgå i kronox under v.34.

Schemalagda tillfällen:

Fredagar kl. 13.00 - 16.00 veckor 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49

Lördagar kl. 09.00 - 12.30 veckor 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 50

Aktuell kurslitteratur som behandlas under v.36 – 42
Gustafsson , Lars (2009) Elevhälsa börjar i klassrummet
Raustorp Anders (2007) Att lära fysisk aktivitet.
Huitfeldt, Åke (red.) (rev.2010) Rörelse och idrott
Wihred, Rolf (2012) Anatomi med rörelselära och styrketräning
Forsberg, Holmberg, Woxnerud (2005) Träna din kondition
Brugge, Glantz, Sandell (rev.2011) Friluftslivets pedagogik

Douglas Flobrant
Kursansvarig
Idrott ledarskap och hälsa

Kursinformation

Termin: Hösten 2013
Kurskod: 11IH01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Veckoslut
Studieort: Borås
Studieperiod: 2013-09-02 - 2014-01-19

Kontakt