Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - ingår i Förskolelyftet (Uppdragsutbildning)

Dag 1 Göteborg - 25 september 
Kursintroduktion i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning av professor Ingrid Pramling Samuelsson

Dag 2 Göteborg - 9 oktober 
Seminarier i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning och paneldiskussion

Dag 3 Borås - 6 november 
Seminarier i respektive kursgrupp samt gemensam föreläsning

Dag 4 Göteborg - 4 december 
Fördjupning och seminarium

Dag 5 Göteborg - En dag i vecka 6 2014 
EXAMINATION

Kursinformation

Termin: Hösten 2013
Kurskod: 11F20U
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2013-09-23 - 2014-01-19

Kontakt