Matematik för lärare, gymnasieskolan, 61-90 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)

Kursen går på distans i kombination med obligatoriska campusträffar (intensivutbildning på Högskolan i Borås). Campusträffarna äger rum vid fyra tillfällen med två träffar hösten 2013, en träff våren 2014 och en träff hösten 2014. Campusträffarna innehåller föreläsningar, workshops och seminarier, bl a på Navets matematikpalats (science center med matematikinriktning). Mellan campusträffarna sker distansundervisning i webbaserade fora (Adobe Connect och Ping Pong) med föreläsningar, information, dialog och inlämning av studieuppgifter.

Schema för höstterminen 2013 finner du här.

Om lärarlyftet II

På Skolverkets webbsida hittar du bland annat information om poänggränserna vid komplettering för utökad behörighet, lärarlegitimation och webbkatalog över kurser inom Lärarlyftet II.

Hitta till Borås

Eftersom kursen till största del ges på distans med endast två intensivpass kanske du kommer längre ifrån och har frågor om hur du tar dig till Borås och var du kan bo. På följande två länkar finns information om hur du kan ta dig till Borås samt några förslag på boenden.

Hitta till Högskolan i Borås
Boka boende 

Kursinformation

Termin: Hösten 2013
Kurskod: 11MG0U
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2013-09-02 - 2014-01-19

Kontakt