Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

Kursinformation

Termin: Hösten 2014
Kurskod: 62FL01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2014-11-12 - 2015-01-12

Observera

Träffar: 12 november (kl. 10:00 - 16:00) på Ersta Sköndal högskola, Stockholm. 8 december (kl. 10:00 - 16:00) på Högskolan i Borås. 12 januari (kl. 10:00 - 16:00) på Linnéuniversitetet, Växjö. Mellan träffarna äger lokala "reflektionsseminarier" rum. Mer information om dessa träffar lämnas vid första gemensamma träffen 12 nov.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Sepideh Olausson
Kursadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Studieguide Den levda kroppen. 2014.06.25.pdf

Välkomstbrev Den levda kroppen. ht 2014.pdf