Barn, unga, läsning och samhället

Varmt välkommen till kursen ”Barn, unga, läsning och samhället”

Kursen vänder sig till bibliotekarier, bibliotekariestudenter och andra som är intresserade av barn och ungas läsning och av att arbeta med lässtimulerande verksamheter på bibliotek. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart.

Under kursen kommer du att studera barns och ungas läsning i olika kontexter och att ta del av några av biblioteks läsfrämjande metoder. Kursdeltagarna kommer också att undersöka barns och ungas läspreferenser, textvärldar och förhållningssätt till läsning. Vidare får du under kursens gång möjlighet att skaffa dig kunskaper om och erfarenheter av forskning om barn och unga och om forskningsetiska frågor relaterade till dessa grupper.

Det finns två planerade träffar på Högskolan i  Borås. Den första är inte obligatorisk och äger rum den 1-2 november. Den andra träffen är ett obligatoriskt slutseminarium  som äger rum den 16 januari, 2017.  Det finns dock en skriftlig ersättningsuppgift ifall du inte kan vara med på slutseminariet.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Barn, unga, läsning och samhället (extern länk). 

Kursinformation

Termin: Hösten 2016
Kurskod: 31FBU1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2016-10-31 - 2017-01-15

Observera

Kursen ges i halvfart på distans. Kursen innehåller 1 obligatorisk sammankomst i Borås. Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar och handledning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig fhu
Kursansvarig Amira Sofie Sandin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)