Design för det goda livet

Välkommen till distanskursen Design för det goda livet!

Den som säger det är kursansvarig och heter Lars G Strömberg och är Fil.dr. i etnologi och universitetslektor vid Textilhögskolan.

Du har säkert stött på ordet design i flera sammanhang. Vi har blivit så vana vid ordet att vi inte tänker på vad det är för något. Är det formgivning eller klädmode? Har det något att göra med det moderna eller med det som är nytt i största allmänhet? Är det ett ord som medier använder för att beteckna något som är populärt och trendigt? Är design detsamma som god smak? Vad är i så fall dålig smak? Har Design som ord en historia? När du börjar vända och vrida på begreppet Design blir det genast inte så enkelt. Den här kursen sätter fingret på ett antal teman som alla börjar på E; Etik, Ekonomi, Estetik, Ekologi och Ergonomi. De här begreppet har många praktiska betydelser för oss idag samtidigt som det är laddat med en mängd värderingar och kulturella symboler. Tillsammans erbjuder de oss det goda livet.

Kursen är en distanskurs som ges via vår webbaserade lärplattform PingPong.Inloggningsuppgifter får du när du registrerar dig på kursen (extern länk). 

Lars G Strömberg
Kursansvarig 

Kursinformation

Termin: Hösten 2016
Kurskod: HDE02A
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Kväll
Studieort: Borås
Studieperiod: 2016-08-29 - 2017-01-15

Observera

Kursen ges helt på distans via den webbaserade lärplattformen PingPong

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig LGS

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)