Design och konsumtion

Välkommen till distanskursen Design och konsumtion!

Den som säger det är kursansvarig och heter Lars G Strömberg och är Fil.dr. i etnologi och universitetslektor vid Textilhögskolan.

Har du tänkt på det här?

Om du skulle räkna igenom allt du har i ditt hem skulle du upptäcka att du har tusentals föremål och med största sannolikhet också tillverkat i industrin. Det är inte överord att påstå, att om konsumtionen av varor och tjänster drastiskt minskade skulle hela vårt västerländska samhällssystem vara allvarligt hotat. Det motsägelsefulla är att vi just genom vår konsumtion hotar hela vår existens. På en kulturell nivå har konsumtionen av design betydelse för identiteten; hur vi utformar våra sociala jag. Vi vill i den här kursen ge dig kunskap om design och konsumtion, från naturahushållning till penninghushållning. Den öppnar dörren till designens formspråk och till förståelsen av det moderna. Kanske den också ger dig perspektiv på vem du själv är, eller rättare sagt, vem du själv vill vara som kulturell individ och som konsument med ansvar.

Kursen är en distanskurs som ges via vår webbaserade lärplattform PingPong.Inloggningsuppgifter får du när du registrerar dig på kursen (extern länk). 

Lars G Strömberg
Kursansvarig 

Kursinformation

Termin: Hösten 2016
Kurskod: SDK011
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2016-08-29 - 2017-01-15

Observera

Kursen ges helt på distans via den webbaserade lärplattformen PingPong

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Lars G Strömberg

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)