Mode- och Textildesign, grundläggande

Välkommen till distanskursen Mode- och Textildesign, grundläggande

Kursansvarig och huvudlärare är Josefin Runquist, adjunkt modedesign. Lärare för moment i materiallära är John-Daniel Isacsson, amanuens i modedesign. Examinator är Clemens Thornquist, professor, modedesign

Kursen är en distanskurs som ges via vår webbaserade lärplattform PingPong. Inloggningsuppgifter får du när du registrerar dig på kursen (extern länk). 

Kursen är uppdelad i följande moment:
1. Konstruktion och sömnad samt designmetodik.
2. Textila material

Alla kursmoment utgår från praktiska uppgifter som sedan ligger till grund för teoretiska studier och/eller reflektion.

– Praktiska uppgifter innebär huvudsakligen experimentellt arbete med focus på form och material och redovisas genom projektdokumentation i PDF-portfolio (t ex avfotograferas arbetsbok/skissbok och/eller skalade/fullskaliga experiment).

– Teoretiska studier/reflektioner, i t ex textila material examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Josefin Runquist
Kursansvarig 

Kursstart

Kursen startar den 29 augusti på PingPong. 

Kursmaterial

Lo, Dennic Chunman (2011). Pattern cutting. London: Laurence King

Sorger, Richard & Udale, Jenny (2006). The fundamentals of fashion design . Lausanne: AVA Academia

Udale, Jenny (2014). Textiles and fashion: exploring printed textiles, knitwear, embroidery, menswear and womenswear. Lausanne: AVA Academia

Kadolph, Sara J. (2016). Textiles. 12th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson

(Ej obligatoriskt, men väldigt användbar referens)
Kadolph, Sara J. (2016) Swatch Kit for Textiles. Upper Saddle River, N.J.: Pearson

Kursinformation

Termin: Hösten 2016
Kurskod: AX1MT1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås
Studieperiod: 2016-08-29 - 2017-01-15

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Clemens Thornquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)