Tekniker för webbdesign

Välkommen 

I kursen Tekniker för webbdesign kommer du lära dig om HTML och CSS, två grundläggande standarder för webbpublicering och tekniker relaterade till dessa. Utan färdigheter i dessa tekniker kan man inte skapa en bra webbplats: det är inte bara människans ögon som läser en webbsida utan många olika tekniker och automatiserade processer är inblandade i webbpublicering.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Tekniker för Webbdesign (extern länk). 

Kursinformation

Termin: Hösten 2016
Kurskod: 31FTW1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2016-12-01 - 2017-01-15

Observera

Kursen ges i helfart på distans. Kursen innehåller ej några obligatoriska träffar. Undervisningen bedrivs i form av laborationer, inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar, projektarbeten, grupparbeten och handledning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig YONO
Kursansvarig FASA

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Kursrapport 31FTW1.pdf