Vetenskaplig publicering

Välkommen till kursen Vetenskaplig publicering!

Du som läser denna text har valt att läsa kursen Vetenskaplig publicering. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande kurs!

Vetenskaplig publicering och de olika aktiviteter och produkter som kringgärdar och är resultatet av publiceringen är en viktig uppgift inte bara för forskare och forsknings­administratörer utan även för t.ex. akademiska bibliotek. Med digitala publicerings- och kommunikationsplattformar har landskapet för vetenskaplig publicering delvis förändrats under de senaste 20 åren.

Kursens fokus kommer främst att ligga på vetenskaplig publice­ring i digitala miljöer även om vi också kommer in på de strukturer och praktiker som den vetenskapliga publiceringen ingår i. Öppna system och öppen tillgång till forskning kommer att utgöra en viktig del i kursen och vi kommer att arbeta med open access utifrån såväl den ”gyllene vägen”, t.ex. publicering i open access-tidskrifter, som den ”gröna vägen”, t.ex. arkivering i institutionella arkiv. Inom detta område sker just nu mycket på policy-nivå och vi kommer att fånga upp det senaste som händer där. Under senare tid har också diskussionerna kring såväl open access som forsknings­publicering i allmänhet rört sig mycket kring utvärdering och bibliometri, vilket vi också kommer att ta upp i kursen. Vi kommer att arbeta med dessa områden på ett praktiskt plan men vi kommer också att diskutera state-of-the-art och teorier bakom såväl system, som open access, bibliometri och forskares publiceringspraktiker, samt betrakta dessa utifrån ett kritiskt perspektiv.

Kursen ges på halvfart under terminens första hälft med början den 31 augusti och slut den 4 november. Kursen ges huvudsakligen på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lär­plattformen Ping Pong. I Ping Pong finner du information några veckor före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvarig och lärare.

Vi kommer att ha en kursträff i Borås under kursens gång. Träffen ligger den 14-16 september (från kl. 13 på onsdagen till kl. 15.30 på fredagen). Dessa tre dagar kommer vi att ha både före­läsningar, seminarier (varav ett examinerande) och praktiska uppgifter i workshop­format. En viktig uppgift i kursen kommer också att bli att samarbeta kring en tidskrift som vi sätter upp i Open Journal Systems, ett open source-system för tidskrifts­produktion vilket också introduceras vid träffen. Du kommer tyvärr att gå miste om en hel del av kursen om du inte deltar i träffen.  

Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans och på avancerad nivå ställs krav på att studenterna tar eget ansvar för sina stu­dier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans.

Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet så föreslår vi att du läser någon av följande böcker (eller båda):

Borgman, C. (2007). Scholarship in the Digital Age. MIT Press. (du får tillgång till den som e-bok när du har registrerat dig)

Suber, Peter (2012). Open access. Cambridge, MA: MIT Press. Kap. 4, 6-7.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig t­ill kursen. Vi ser fram emot att träffa dig såväl virtuellt som på plats i Borås i september och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt & Gustaf Nelhans, kursansvariga

amanda.glimstedt@hb.se; gustaf.nelhans@hb.se

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Vetenskaplig publicering (extern länk). 

Kursinformation

Termin: Hösten 2016
Kurskod: ÖVPFR3
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2016-08-29 - 2016-10-30

Observera

Kursen ges på halvfart/distans och innehåller en träff i Borås. I övrigt sker kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter emellan huvudsakligen via lärplattformen Pingpong, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gustaf Nelhans
Kursansvarig AMGL

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)