Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård

Välkommen

De studenter som ingår i denna kurs är de som studerar denna kurs och de som ingår i hela specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot vård av äldre som startade hösten 2016. Denna kurs är sjätte kursen av sju i specialistsjuksköterskeutbildningen. Kursen startar med en fysisk träff på Campus torsdag 2 november, kl. 13 – 17 i lokal E603. Fortsättning på fredagen den 3 november kl. 9-16 i lokal E603.   

Samtliga examinationer och seminarier är obligatoriska. Största delen av utbildningen sker via lärplattformen Ping Pong. Till kurserna finns kursplaner och litteraturlista, se kurs- och programtorg  http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/ Sök fram din kurs och klicka på ”Kursplan” för att se kurslitteratur. 

Flexibelt lärande på distans

Flexibelt lärande kännetecknas av ett antal campusförlagda kursträffar, självstudier och skriftliga inlämningsuppgifter. Självstudier innebär att du förutsätts planera och fördela din studietid för att självständigt genomföra dina studier. Det är viktigt att du avsätter den tid som ditt studieval motsvarar, dvs. 20 timmar per vecka. Ping Pong och webbkommunikations-systemet Adobe Connect används i kursen. Därför behöver du tillgång till dator med stabil internetuppkoppling inklusive fungerande kamera, hörlurar och mikrofon.  

Ditt lärande sker genom självstudier, gruppdiskussioner och seminarium via Pingpong. För stöd i ditt lärande finns i Ping Pong bland annat litteraturanvisningar, inspelade föreläsningar och filmer. Inför kursintroduktionen och seminarium är det viktigt att du förbereder dig enligt instruktion som finns under rubriken ”Dokument” i Ping Pong. 

Skapa ditt studentkonto och registrera dig på kursen

För dig som studerar via flexibelt lärande på distans finns en guide som visar hur du börjar dina studier http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide---Distansstudier/ Genom studentkontot får du tillgång till kursen i Ping Pong. Kursen når du via ”Mina aktivitet” och ”B2ÄD01 H17-1 Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård 7,5 hp VAVÄL16h FRI”. Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av dig per e-post till kursansvarig och programansvarig.  

Varmt välkommen!   

Programansvarig
Karin Josefsson, karin.josefsson@hb.se

Kursinformation

Termin: Hösten 2017
Kurskod: B2ÄH01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2017-11-06 - 2018-01-14

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig KAJO
Kursadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Välkomstbrevet Avancerad hemsjukvård inkl palliativ vård HT17.pdf